Vill du att vi hör av oss?

  Entreprenad i växjö med omnejd

  OLOFSSON ENTREPRENAD

  Olofsson Entreprenad är ett markarbetsföretag och det drivs av mig Martin Olofsson. Jag håller till strax norr om Växjö och jag utför grävning av grunder, avlopp, skogsvägar, diken, planer, dammar, stensättningar mm. Nertagning av träd med ersättning för virkesvärdet och bortkörning av ris. Manuell huggning, skotning mm.

  Bandgrävare med Scanlaser grävsystem

  Grävlastare

  Traktor med dumpervagn

  Traktor med Skogsvagn


  Grävning av grunder, avlopp m.m. - Nertagning av träd - Bortkörning av ris - Manuell huggning


  073-526 37 97