Vill du att vi hör av oss?

  Skogsentreprenad

  Med min traktor och skogsvagn är jag flexibel att göra olika arbeten i skogen. Vindfällda träd och skog angripen av barkborre huggs manuellt och skotas samtidigt effektivt till fast eller löpande räkning.

  Gallringar, helt manuella eller med manuella inslag som mellanzonsfällning för extra känslig skog som tex granbestånd med ytliga rötter. Åsikterna varierar mellan olika drivningslösningar, stora maskiner till billig peng eller små maskiner med dåligt rotnetto. Själv föredrar jag mellanvägen där mellanzonen fälls manuellt, liten skördare hugger vägen och de närmaste träden och tar med den fällda mellanzonen. Hugga 4 m breda stickvägar och köra ut det med ett ekipage som inte är bredare än 225 för att öka avstånd till rothalsar, på detta vis får man ett stormfast bestånd utan röta för framtida rationella gallringar och avverkningar.

   

  Jag har kursen ”grönt kort i skogen” och diverse apteringskurser. Motorsågskörkort A,B och C.

   

  Planering inför avverkning

  Jag åtar mig också planering inför avverkningar. För att drivning ska bli lyckad är det viktigt med god planering innan genomförd avverkning. Fastighetsgräns, beståndsgräns, basväg och avlägg är sådant som måste planeras noggrant innan avverkningslaget kommer på plats. Även naturhänsyner, kulturminnen, diken och surdråg är viktigt märka på kartan och snitsla in. Allt för att maximal produktion ska uppnås i kombination med viktiga natur- och kulturmål.

   

  Trädfällning

  Jag tar på mig att fälla svåra träd i parker och tomter,
  samt att hugga upp trädet och köra bort riset. Konkurrenskraftiga priser.

   

  Ring för mer information!