Vill du att vi hör av oss?

  Anläggning av enskilt avlopp

   

  Landets alla kommuner arbetar med att få ner fosforutsläppen och övergödningen av östersjön. Kronobergs kommuner arbetar mer eller mindre offensivt med att se över de enskilda avloppen på landsbygden runt om.

  Har du fått ett utsläppsförbud, eller vet med dig att du kommer få ett (du kan spara 700 kr på att vara snabb ut och ansöka om nytt avlopp innan kommunen lägger ett förbud som de tar betalt för) kontaktar du mig för ett möte. Tillsammans tittar vi på din tomt och bestämmer en bra plats för tank och infiltration. En provgrop grävs för att ta reda på grundvattennivå och ett sk perkulationsprov tas för att ta reda på markens mottaglighet av avloppsvatten.

  Nu kan vi skriva ansökan till kommunen och ett pris kan ges om så önskas. Kommunen tar mellan ca 4 och 6 veckor för att skriva ett tillstånd. Och först efter tillståndet kommit och delgivningstid har gått ut kan vi gräva ditt avlopp.

   

  Anläggningar som brukar komma ifråga är trekammarbrunn med infiltration eller markbädd, infiltration med biomuduler, slutet system för snålspolande toalett och BDT-brunn med infiltration, minireningsverk för att nämna några.

  Med en maskinpark som lämpar sig mycket bra för enskilda avlopp blir arbetet effektivt. Om inget annat önskas anlägger jag brunnar i betong för att säkerställa en lång hållbarhetstid.

   

  Ring för mer information