Vill du att vi hör av oss?

    Landskapsvård

     

    I kombination med träfällning, skotning och grävning utför jag olika former av landskapande åtgärder tex återställningar av gamla igenväxta betesvallar, rensning av diken, grävning av dammar, bygge av vägar osv. Landskapsbilden är viktig inte minst i skogen där en väg kan underlätta skötsel och drivning i generationer framöver. Detta ligger varmt om hjärtat i verksamheten.

     

    Kom gärna med funderingar!